Τρέχουσες κατατάξεις

Καιρός για να τελειώσει ο διαγωνισμός:

1 TheP******* 200 Tokens
2 Jmm1***** 150 Tokens
3 Fera******* 100 Tokens
4 ZZTT***** 50 Tokens
5 stix****** 25 Tokens
Κάθε μέρα οι 5 που θα ξοδεύουν τα περισσότερα θα ανταμείβονται με επιπλέον tokens!
Οι νικητές θα ανακοινώνονται κάθε 24 ώρες.
Ο Επόμενος Θα Μπορούσε Να Είσαι Εσύ!

Προηγούμενες Νικήτριες

 • Πέμπτη
  (25.05.2017)
 • 1  Ibiz*****
 • 2  Fera*******
 • 3  lej1*****
 • 4  adas*****
 • 5  Xobi*****
 • Τετάρτη
  (24.05.2017)
 • 1  Bowi*******
 • 2  SERG*****
 • 3  geed*****
 • 4  -Fir*****
 • 5  TheP*******
 • Τρίτη
  (23.05.2017)
 • 1  bier*******
 • 2  xaxa*****
 • 3  Blac*******
 • 4  lej1*****
 • 5  Pand*****
 • Δευτέρα
  (22.05.2017)
 • 1  -Fir*****
 • 2  Ghou*****
 • 3  Blac*******
 • 4  adas*****
 • 5  petr*****
 • Κυριακή
  (21.05.2017)
 • 1  Pand*****
 • 2  bier*******
 • 3  Copa*******
 • 4  Jame*****
 • 5  Fera*******
 • Σάββατο
  (20.05.2017)
 • 1  TheP*******
 • 2  Pand*****
 • 3  koty*****
 • 4  ftop*****
 • 5  stif*****
 • Παρασκευή
  (19.05.2017)
 • 1  TheP*******
 • 2  Pand*****
 • 3  Liam*******
 • 4  Bowi*******
 • 5  geed*****
 • Πέμπτη
  (18.05.2017)
 • 1  Bowi*******
 • 2  Copa*******
 • 3  Want******
 • 4  Pand*****
 • 5  Seer*****
 • Τετάρτη
  (17.05.2017)
 • 1  Bowi*******
 • 2  flor*********
 • 3  Yese*******
 • 4  ftop*****
 • 5  Pand*****
 • Τρίτη
  (16.05.2017)
 • 1  TheP*******
 • 2  Borl*****
 • 3  ftop*****
 • 4  guy0*****
 • 5  Pand*****
 • Δευτέρα
  (15.05.2017)
 • 1  bimb*****
 • 2  Pand*****
 • 3  Lena******
 • 4  Natu*******
 • 5  Fera*******
 • Κυριακή
  (14.05.2017)
 • 1  Fera*******
 • 2  tomm*****
 • 3  This********
 • 4  Nake*******
 • 5  Pand*****
 • Σάββατο
  (13.05.2017)
 • 1  Ghou*****
 • 2  TheP*******
 • 3  Seer*****
 • 4  bimb*****
 • 5  petr*****
 • Παρασκευή
  (12.05.2017)
 • 1  TheP*******
 • 2  bimb*****
 • 3  ULYS*****
 • 4  Dios*****
 • 5  Fera*******
 • Πέμπτη
  (11.05.2017)
 • 1  timp*****
 • 2  Fera*******
 • 3  Solo*****
 • 4  Blur*****
 • 5  djvi*****
 • Τετάρτη
  (10.05.2017)
 • 1  Bask*****
 • 2  doct******
 • 3  Tric*****
 • 4  TheP*******
 • 5  petr*****
 • Τρίτη
  (09.05.2017)
 • 1  Blur*****
 • 2  doct******
 • 3  kopp*****
 • 4  Fera*******
 • 5  ShyG*****
 • Δευτέρα
  (08.05.2017)
 • 1  ftop*****
 • 2  Seer*****
 • 3  Fera*******
 • 4  Bask*****
 • 5  doct******
 • Κυριακή
  (07.05.2017)
 • 1  deni*****
 • 2  Grag*****
 • 3  Lepp*****
 • 4  doct******
 • 5  FARA*********
 • Σάββατο
  (06.05.2017)
 • 1  doct******
 • 2  Ghou*****
 • 3  Grag*****
 • 4  TheP*******
 • 5  Seer*****
 • Παρασκευή
  (05.05.2017)
 • 1  Lepp*****
 • 2  gedn*****
 • 3  DDDa*****
 • 4  TheP*******
 • 5  Wolv*****
 • Πέμπτη
  (04.05.2017)
 • 1  TheP*******
 • 2  Stef******
 • 3  Vinn*****
 • 4  petr*****
 • 5  gogs*****
 • Τετάρτη
  (03.05.2017)
 • 1  TheP*******
 • 2  -Fir*****
 • 3  Yese*******
 • 4  petr*****
 • 5  doct******
 • Τρίτη
  (02.05.2017)
 • 1  DDDa*****
 • 2  petr*****
 • 3  bara******
 • 4  rond*******
 • 5  gogs*****
 • Δευτέρα
  (01.05.2017)
 • 1  Seer*****
 • 2  -Fir*****
 • 3  petr*****
 • 4  Pand*****
 • 5  Blon*********
 • Κυριακή
  (30.04.2017)
 • 1  jack*******
 • 2  Ghou*****
 • 3  Seer*****
 • 4  Arba*******
 • 5  Dipl******
 • Σάββατο
  (29.04.2017)
 • 1  TheP*******
 • 2  Icec*****
 • 3  medv********
 • 4  UKHo*****
 • 5  cock*****
 • Παρασκευή
  (28.04.2017)
 • 1  Copa*******
 • 2  ftop*****
 • 3  open*****
 • 4  Dipl******
 • 5  gikl*****
 • Πέμπτη
  (27.04.2017)
 • 1  om95*****
 • 2  TheP*******
 • 3  jack*******
 • 4  Liam*******
 • 5  Lepp*****
 • Τετάρτη
  (26.04.2017)
 • 1  om95*****
 • 2  Bigd*****
 • 3  jack*******
 • 4  mrni*******
 • 5  Blac*******

Κανόνες Εκστρατείας

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, το sex-bongacams.com θα βραβεύει 5 μέλη κάθε μέρα (ως 'μέρα' ορίζεται αυτή που ξεκινά στις 00:00πμ GMT+2 και τελειώνει στις 11:59μμ GMT+2).

Τα δωρεάν tokens θα πιστώνονται στον λογαριασμό τους sex-bongacams.com εντός λίγων ωρών.

Κάθε μέρα οι νικητές θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας τους 4 πρώτους χαρακτήρες από το όνομα χρήστη τους.

Χωρίς παρέκκλιση από τα παρόντα λεγόμενα, οποιοδήποτε μέλος διαπράξει απάτη γενικότερα αλλά και όσον αφορά αυτή την συγκεκριμένη καμπάνια ή πάψει να είναι μέλος στο sex-bongacams.com κατά τη διάρκεια της καμπάνιας θα πρέπει να αποκλειστεί από την καμπάνια και δεν θα είναι επιλέξιμος για οποιοδήποτε βραβείο μπόνους.

Το sex-bongacams.com δικαιούται να τροποποιήσει αυτούς τους επίσημους κανονισμούς κατά την αποκλειστική του κρίση συμπεριλαμβανομένων χωρίς εξαίρεση τα βραβεία που δίνονται.

Το sex-bongacams.com δικαιούται να ακυρώσει κατά την αποκλειστική του κρίση την καμπάνια και οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι δεν θα δικαιούνται καμία αποζημίωση σε περίπτωση ακύρωσης.