Τρέχουσες κατατάξεις

Καιρός για να τελειώσει ο διαγωνισμός:

1 JJCC***** 200 Tokens
2 vito****** 150 Tokens
3 yzba***** 100 Tokens
4 vese******* 50 Tokens
5 Klaa***** 25 Tokens
Κάθε μέρα οι 5 που θα ξοδεύουν τα περισσότερα θα ανταμείβονται με επιπλέον tokens!
Οι νικητές θα ανακοινώνονται κάθε 24 ώρες.
Ο Επόμενος Θα Μπορούσε Να Είσαι Εσύ!

Προηγούμενες Νικήτριες

 • Κυριακή
  (24.09.2017)
 • 1  vese*******
 • 2  Jinn*****
 • 3  serg******
 • 4  jack*****
 • 5  tyui********
 • Σάββατο
  (23.09.2017)
 • 1  serg******
 • 2  redd******
 • 3  angr*********
 • 4  bobb*****
 • 5  Blur*****
 • Παρασκευή
  (22.09.2017)
 • 1  Blac********
 • 2  Maes******
 • 3  JJCC*****
 • 4  klar*****
 • 5  Dina*****
 • Πέμπτη
  (21.09.2017)
 • 1  Bred*****
 • 2  Sile*****
 • 3  Suss*****
 • 4  Miga*****
 • 5  -Fir*****
 • Τετάρτη
  (20.09.2017)
 • 1  pari******
 • 2  arrt*****
 • 3  Tare*****
 • 4  burg******
 • 5  gori********
 • Τρίτη
  (19.09.2017)
 • 1  Bred*****
 • 2  Lv2f*****
 • 3  taow*****
 • 4  Bowi*******
 • 5  burg******
 • Δευτέρα
  (18.09.2017)
 • 1  Lepp*****
 • 2  Bowi*******
 • 3  acta*****
 • 4  -Fir*****
 • 5  Jinn*****
 • Κυριακή
  (17.09.2017)
 • 1  sebn*****
 • 2  pure*******
 • 3  Nast*********
 • 4  adas*****
 • 5  etsa*****
 • Σάββατο
  (16.09.2017)
 • 1  luvi*****
 • 2  angr*********
 • 3  bari*****
 • 4  biba*****
 • 5  stix******
 • Παρασκευή
  (15.09.2017)
 • 1  Fera*******
 • 2  rior*****
 • 3  bor1*****
 • 4  Jinn*****
 • 5  Tare*****
 • Πέμπτη
  (14.09.2017)
 • 1  Bowi*******
 • 2  Goma*****
 • 3  koty*****
 • 4  sdas*****
 • 5  rior*****
 • Τετάρτη
  (13.09.2017)
 • 1  vins*****
 • 2  Suss*****
 • 3  pari******
 • 4  sdas*****
 • 5  Ghou*****
 • Τρίτη
  (12.09.2017)
 • 1  ikur*******
 • 2  JJCC*****
 • 3  DonG********
 • 4  bara******
 • 5  cheh*****
 • Δευτέρα
  (11.09.2017)
 • 1  angr*********
 • 2  Vita*****
 • 3  Nast*********
 • 4  lori*****
 • 5  Bowi*******
 • Κυριακή
  (10.09.2017)
 • 1  angr*********
 • 2  Kovb*******
 • 3  biba*****
 • 4  frac*******
 • 5  sean*****
 • Σάββατο
  (09.09.2017)
 • 1  SatT*****
 • 2  IBRA*******
 • 3  Maes******
 • 4  frac*******
 • 5  Fera*******
 • Παρασκευή
  (08.09.2017)
 • 1  luvi*****
 • 2  Maes******
 • 3  serg******
 • 4  trky*****
 • 5  Doct*********
 • Πέμπτη
  (07.09.2017)
 • 1  FIRE********
 • 2  Blur*****
 • 3  JJCC*****
 • 4  Shak*******
 • 5  arrt*****
 • Τετάρτη
  (06.09.2017)
 • 1  Blur*****
 • 2  Goma*****
 • 3  Stef******
 • 4  Senk*****
 • 5  Fera*******
 • Τρίτη
  (05.09.2017)
 • 1  IBRA*******
 • 2  Mart******
 • 3  w4me*****
 • 4  Nast*********
 • 5  Hsbd*******
 • Δευτέρα
  (04.09.2017)
 • 1  cona*****
 • 2  trky*****
 • 3  angr*********
 • 4  fire*****
 • 5  Fera*******
 • Κυριακή
  (03.09.2017)
 • 1  cona*****
 • 2  Senk*****
 • 3  madd*****
 • 4  wizm*****
 • 5  Bowi*******
 • Σάββατο
  (02.09.2017)
 • 1  madd*****
 • 2  SatT*****
 • 3  quee*******
 • 4  Fera*******
 • 5  Lepp*****
 • Παρασκευή
  (01.09.2017)
 • 1  luvi*****
 • 2  BkAl******
 • 3  Lepp*****
 • 4  Fera*******
 • 5  Ibra*********
 • Πέμπτη
  (31.08.2017)
 • 1  Fera*******
 • 2  w4me*****
 • 3  Ibra*********
 • 4  Katr******
 • 5  quee*******
 • Τετάρτη
  (30.08.2017)
 • 1  Tpn2*****
 • 2  angr*********
 • 3  Meto*****
 • 4  pat9*****
 • 5  uman*****
 • Τρίτη
  (29.08.2017)
 • 1  sebn*****
 • 2  madd*****
 • 3  Doct*********
 • 4  Gbot******
 • 5  Sile*****
 • Δευτέρα
  (28.08.2017)
 • 1  YouC*****
 • 2  Fera*******
 • 3  Doct*********
 • 4  Roma******
 • 5  Senn*****
 • Κυριακή
  (27.08.2017)
 • 1  trky*****
 • 2  Jame*****
 • 3  Spid********
 • 4  Fera*******
 • 5  -Fir*****
 • Σάββατο
  (26.08.2017)
 • 1  Fera*******
 • 2  mado*****
 • 3  Pana*****
 • 4  Bang*****
 • 5  Sile*****

Κανόνες Εκστρατείας

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, το sex-bongacams.com θα βραβεύει 5 μέλη κάθε μέρα (ως 'μέρα' ορίζεται αυτή που ξεκινά στις 00:00πμ GMT+2 και τελειώνει στις 11:59μμ GMT+2).

Τα δωρεάν tokens θα πιστώνονται στον λογαριασμό τους sex-bongacams.com εντός λίγων ωρών.

Κάθε μέρα οι νικητές θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας τους 4 πρώτους χαρακτήρες από το όνομα χρήστη τους.

Χωρίς παρέκκλιση από τα παρόντα λεγόμενα, οποιοδήποτε μέλος διαπράξει απάτη γενικότερα αλλά και όσον αφορά αυτή την συγκεκριμένη καμπάνια ή πάψει να είναι μέλος στο sex-bongacams.com κατά τη διάρκεια της καμπάνιας θα πρέπει να αποκλειστεί από την καμπάνια και δεν θα είναι επιλέξιμος για οποιοδήποτε βραβείο μπόνους.

Το sex-bongacams.com δικαιούται να τροποποιήσει αυτούς τους επίσημους κανονισμούς κατά την αποκλειστική του κρίση συμπεριλαμβανομένων χωρίς εξαίρεση τα βραβεία που δίνονται.

Το sex-bongacams.com δικαιούται να ακυρώσει κατά την αποκλειστική του κρίση την καμπάνια και οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι δεν θα δικαιούνται καμία αποζημίωση σε περίπτωση ακύρωσης.